eisentrauti

Weibchen von Gallotia galloti eisentrauti