Gallotia galloti

Männchen von Gallotia galloti eisentrauti