eisentrauti

Männchen von Gallotia galloti eisentrauti