Biotop

Biotop von Gallotia galloti eisentrauti im Anagagebirge auf Teneriffa