Biotop

Biotop von Gallotia galloti eisentrauti auf Teneriffa