Gallotia galloti eisentrauti

Weibchen der Kanareneidechse (Gallotia galloti eisentrauti)